spacer
spacer search

www.nancydesign.com - Uw goudsmid uit Zoetermeer
Shop voor goud en zilveren sieraden

Search
spacer
webdesign

Wilt u een eigen website, Nancydesign kan dit voor u verzorgen. Voor de internetondernemer.

Lees verder...
 
hoofdmenu
Begin
Zoeken
Portfolio
Catalogus
Cursussen
Contact / mail
Links
Egels
 

algemene leveringsvoorwaarden Print

Algemene leveringsvoorwaarden Nancydesign.Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te verschaffen. De voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van het Nederlands consumentenrecht.Bestellen:

Bestellingen en opdrachten kunnen direct, via onze website, fax, email post of telefoon worden geplaatst.Bij de levering van de door u bestelde producten ontvangt u tevens de factuur van uw bestelling. Orders worden zoveel mogelijk direkt na bestelling uitgevoerd één en ander is mede afhankelijk of het artikel op voorraad is en van de door u gekozen betalingswijze. Goederen worden pas verzonden of verstrekt nadat betaling heeft plaatsgevonden. Bestellingen dienen vergezeld te gaan van een opgave betreffende de wijze van betaling. U heeft daarbij op dit moment de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- Het verschuldigde bedrag vooruitbetalen per postgiro.

- Alleen via de webwinkel: Online betalen met iDEAL.

- Contant bij zelf afhalen.

Bestellingen die op voorraad zijn, worden verstuurd op de zelfde of eerst volgende werkdag, zodra uw betaling door ons is ontvangen op onze postgirorekening:9514429 t.n.v. Nancydesign Zoetermeer, of zodra de online iDeal betaling gedaan is. Veel artikelen worden echter op maat gemaakt, voor een indicatie van de leveringstermijn kunt u altijd contact met ons opnemen .

 

Levering artikelen

Onderstaande geldt alleen voor aangeboden artikelen, en derhalve niet voor in uw opdracht speciaal vervaardigde stukken en / of reparaties.

De meeste op de website aangeboden artikelen zijn op voorraad leverbaar. Alle bestellingen worden uitsluitend verzonden bij vooruitbetaling. in sommige gevallen wordt hiervan afgeweken, zulks ter beoordeling van Nancydesign.

Artikelen welke nieuw geproduceerd moeten worden kunnen afwijken van het op de website aangeboden artikel. Dit geldt met name voor artikelen met bijvoorbeeld natuurlijke mineralen, (edelstenen) en parels. In geval van duidelijke afwijking wordt vooraf contact met u opgenomen.

U kunt online via de webwinkel bestellen. De prijs van de artikelen staat op onze webwinkel, prijswijzigingen / verkeerde prijs op de webwinkel zijn voorbehouden. In voorkomende gevallen wordt vooraf contact met u opgenomen. 

De maximale leveringstermijn (*1) is 30 dagen. Indien deze overschreden wordt, om welke redenen dan ook, wordt u hiervan in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden, om kosteloos de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 werkdagen aan u terug betaald.

Afkoelingsperiode

Onderstaande geldt alleen voor kant en klare aangeboden artikelen, en derhalve niet voor in opdracht speciaal vervaardigde of aangepaste stukken en / of reparaties.

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van zeven dagen om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en het product na melding te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending.

Van ontbinding van de koopovereenkomst kan alleen sprake zijn indien het geretourneerde artikel nog volledig intact en onbeschadigd is. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 werkdagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen, exclusief eventuele verzendkosten terugbetalen.

Wanneer u een beroep wilt doen op deze afkoelingsregeling neemt u dan direct contact met ons op. Niet goed, geld terug


Levering opdrachten.

Nancydesign vervaardigt ook unieke sieraden en voorwerpen van edelmetaal in onderling overleg met de klant. Ook verricht zij reparaties en aanpassingen aan bestaande sieraden en voorwerpen. Deze opdrachten worden uitgevoerd in een nader af te spreken termijn, er kan een aanbetaling worden verlangd.

 

Garantie:

Op de producten  (sieraden) van nancydesign  wordt garantie verstrekt.

Gebreken aan de producten die binnen 1 jaar na verzenddatum ontstaan zullen door Nancydesign worden verholpen.

Uitsluitingen:

Uitgesloten van garantie is schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten, bijvoorbeeld aantasting door chemicalien, breuk van edelstenen, en schade onstaan door mechanische invloeden zoals stoten en gebruik bij zware werkzaamheden. Uitgesloten is ook het vervangen van (delen van) sieraden bij verlies hiervan. Ook reinigen van sieraden valt niet onder de garantie. Transport en verzendkosten zijn uitgesloten van garantie.

Garantie is ter beoordeling van Nancydesign.

Algemene bepalingen

Atelier Nancydesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect hiervan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Als aanbieder houden wij ons aan de Nederlandse wet - en regelgeving met speciale aandacht voor consumenten wetgeving. De aanbieder is verplicht zich bij alle contacten met consumenten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumenten koop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid misleidende reclame en opdracht uit het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voetnoot

(*1) Leveringstermijn: Termijn welke verstrijkt tussen het moment van de ontvangst van de betaling door de klant door Nancydesign, en daadwerkelijke levering van de bestelde artikelen.


(c) nancydesign

 
spacer

 
© 2020 www.nancydesign.com - Uw goudsmid uit Zoetermeer
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer